Materion oedd angen sylw yn y defnydd o offer peiriant CNC

1. CNC offer peiriannol amgylchedd: gorau ar gyfer offer peiriant CNC ei gwneud ar amgylchedd tymheredd cyson ac oddi wrth ysgwyd offer mawr (megis Pwnsh) a dyfeisiau gyda ymyriant electromagnetig.

2. y pŵer cyflenwad gofynion

3. CNC offer peiriannol arfer: cynnal a chadw rheolaidd, gwasanaeth, nodi methiant i warchod y safle.

4. CNC offer nad yw'n addas ar gyfer storio tymor hir, gall tymor hir yn y system yn methu, colli data.

5. talu sylw i hyfforddiant a gweithrediadau staff, staff cynnal a chadw a rhaglenwyr