Ffactorau sy'n effeithio ar ansawdd haearn peiriannau

Ffactorau sy'n effeithio ar ansawdd haearn peiriannau

Wisgo offer peiriannol a sefydlogrwydd ddimensiwn, yn effeithio'n uniongyrchol ar gywirdeb y peiriant i gynnal bywyd.

Mae yna nifer o ffactorau sy'n effeithio ar ansawdd haearn peiriannau. Mae'r cyntaf yn y broses ddylunio fwrw. Er mwyn pennu fwrw geometreg a maint yn ôl yr amodau gwaith a'r eiddo y deunydd metel, mae'n angenrheidiol ystyried rhesymoldeb y dyluniad o safbwynt aloi fwrw a nodweddion broses fwrw, a Mae effaith maint amlwg a galedu a crebachu, straen a materion eraill, er mwyn osgoi neu leihau cyfansoddiad gwahanu rhannau copr, anffurfiannau, hollti a namau eraill.

Rhaid yr ail broses fwrw rhesymol. Yn ôl y strwythur fwrw, pwysau a maint, fwrw aloi nodweddion a amodau cynhyrchu, mae peiriannau haearn Dewiswch wyneb priodol a siâp, dull craidd, cyfres resymol o fwrw tendonau, haearn oer, codwr a'r system arllwys. I sicrhau mynediad i haearn o ansawdd uchel.

Y trydydd yw ansawdd y deunyddiau crai ar gyfer fwrw. Cynwysiadau metel, refractories, tanwydd, ddylifiadau, addaswyr a ffowndri tywod, bydd rhwymwr tywod, paent a deunyddiau eraill, sy'n is na'r safon ansawdd, gwneud haearn yn cynhyrchu mandyllau, pinholes, slag, tywod gludiog a namau eraill, sy'n effeithio ar ymddangosiad fwrw ansawdd ac ansawdd mewnol, bydd haearn difrifol yn diddymu.

Y pedwerydd yw gweithredu'r broses, peiriannau haearn i ddatblygu proses rhesymol o weithdrefnau gweithredu i wella lefel technegol y gweithwyr, fel y gweithrediad cywir o'r rheolau.