Sut i Reoli Mae'r Tymheredd Arllwys Of Falf Castings?

Sut i reoli tymheredd arllwys o Castings falf?

Bob blwyddyn yn cynhyrchu Castings falf, yn aml oherwydd Castings sgrap tymheredd castio yn cyfrif am tua 20%, castio tymheredd yn perthyn yn agos i castio ansawdd, felly, i wella cynnyrch y Castings falf, mae angen i chi reoli'r tymheredd arllwys.

1, mae'r gwerth tymheredd arllwys uchaf. Bydd tymheredd arllwys uchel achosi cynnydd o fath tywod, yn enwedig gyda Castings craidd tywod cymhleth, wrth dywallt tymheredd 1420 pan fydd y sgrap yn cael ei gynyddu, dywallt tymheredd o 1460 Shan wastraffu hyd at 50%. Felly, dylai'r tymheredd castio uchaf yn cael ei reoli o dan 1420 Shan.

2. Isaf arllwys tymheredd. Pan fydd y tymheredd arllwys yn is na 1380 Shan, bydd y mandyllau bach o bob monomer i'w gweld o dan wyneb y haearn bwrw durniwyd, a diamedr y twll yn gyffredinol 1. Mewn achosion unigol dim ond 1-2 tyllau bach, ac Bydd y tyllau hyn hefyd yn ymddangos gydag ychydig bach o slag hylif. Dengys y canlyniadau fod diffyg hwn yn gysylltiedig â dywallt tymheredd, a phan fydd y tymheredd arllwys yn uwch na 1380 Shan, ni fydd y diffyg yn cael ei gynhyrchu yn y Castings falf.

I grynhoi, gellir gweld y dylid bwrw tymheredd yn cael ei reoli yn 1380. Yn ogystal, yr achos mwyaf cyffredin o dymheredd isel arllwys yw, cyn arllwys, mae'r haearn tawdd yn cael ei gludo ac yn aros yn y lletwad agored am amser hir. Gall y gwres a gollir yn cael ei leihau yn sylweddol drwy arllwys y clawr gyda deunydd adiabatic.