Asiantaethau cyflenwi

Adran diogelwch mewnol yn adran cyflenwad pŵer, deunydd yr is-adran, rhwydwaith, technoleg pwer, technoleg pwer, offer rheoli, gweithwyr addysg, gwasanaethau cyffredinol, y Gangen personél, Gangen Cyllid a Swyddfa y swyddfa weinyddol, y gweithgor ac asiantaethau rheoleiddiol eraill.