Y categori o rannau trên

Ategolion rheilffordd yn rhan o linell rheilffordd, sy'n cyfeirio at y llwybr, gan gynnwys rheiliau, cysgu, cysylltu rhannau, gwely trac, offer gwrth-ddringo, rheilffyrdd a nifer y pleidleiswyr ac ati. Fel strwythur peirianneg cyfannol, mae trac osod ar y roadbed, yn chwarae rhan arweiniol mewn gweithrediad y trên, yn uniongyrchol o dan bwysau aruthrol o locomotifau a eu llwythi. O dan rym y cymhelliad o weithrediad trên, ei gwahanol gydrannau rhaid fod digon o nerth a sefydlogrwydd i sicrhau bod y trên yn unol â darpariaethau y cyflymder uchaf, yn ddiogel, gweithrediad llyfn a di-dor.